Nieuws Nieuws Nieuws

Hoe het begon..

Onze dochter heeft dyscalculie en dyslexie en de daarbij behorende geheugen- en concentratie problemen. Door het verzamelen van  informatie over dyscalculie, kregen we na veel google-en, veel lezen en ondervinden inzicht in welk effect dyscalculie en/of dyslexie op een schoolgaand kind heeft.

Al gauw zochten we naar manieren om onze dochter ook het inzicht te geven in haar “beperking”. Voor haar is veel duidelijk geworden en ze begrijp het nu beter. Desalniettemin maakt het haar soms nog wel eens verdrietig. Als ouders zie je dat een kind meer wil, maar het eenvoudig niet kan. Door het probleem visueel te maken hebben we veel problemen uit de weg geholpen. Zeker de laatste jaren van haar basisschool hebben we door goed samen te werken met de leerkrachten veel vooruitgang geboekt. Dit is dan ook zeer duidelijk te zien in haar prestaties (rapport/cijferlijst) en haar hele doen en laten.

Veel leer- en spelmaterialen die school maar ook therapeuten gebruiken zouden ook thuis gebruikt moeten kunnen worden. Helaas is dat in de praktijk voor scholen en therapeuten niet mogelijk. Zij gebruiken het materiaal om hun doelgroep te ondersteunen in de daarvoor beschikbare tijd.

Na 4 jaar rond te hebben gelopen met gedachten hierover is Speel Leer Doen geboren. We denken hiermee in een behoefte te kunnen voorzien en zijn van mening dat we daarmee veel kinderen en volwassen een groot plezier kunnen doen. Spelen is ook leren en dat wordt vaak vergeten. Spel geeft plezier en is daarbij leerzaam. Tijdens het spelen worden veel leergebieden geraakt.

Speel Leer Doen kan zeker een verschil maken!

Het geeft een kind immers zelfvertrouwen als iets lukt. Door goed te oefenen en door veel te herhalen kan veel bereikt worden, het zelfvertrouwen van een kind groeit als het zich bepaalde vaardigheden eigen maakt. Dat is een heel mooie en goede ontwikkeling voor een kind, het bevordert hun gevoel van eigenwaarde.

In overleg met de school van het kind en eventueel therapeut kunnen we kijken welke materialen geschikt zijn voor het kind. Door krachten te bundelen kan meer bereikt worden. Zelfcorrigerend materiaal kan een kind bewust maken van zijn eigen vaardigheden. Kinderen kunnen zich met het materiaal lekker in een hoekje terug trekken, iets waar ze ook behoefte aan hebben. De diversiteit in ons materiaal zorgt voor de nodige afwisseling op elk gewenst niveau en elke leeftijd.

Speel Leer Doen heeft ook een assortiment leuke leerzame gezelschapsspellen voor het hele gezin. Fijn om eens samen bezig te zijn met taal, getallen, woordenschat, geheugen, concentratie enz. Speel Leer Doen heeft interactieve spellen zoals de Swinxs en Soundsteps en themakisten voor school, verenigingsprojecten, feestjes en partijen.

Ik heet u van harte welkom! Kijk rustig rond in de webinkel www.speelleerdoenwebwinkel.nl wilt u meer informatie bel en maak eventueel een afspraak 06 -31 96 67 62.

Sinds eind 2013 bezoek ik ook scholen. Samen kijken naar de bestaande materialen en hoe ze (anders) in te zetten bij kinderen met een visuele leerstijl. Daarna kijken wat er nog aangevuld kan worden. Het zijn over het algemeen zeer leerzame bezoeken, niet alleen voor de scholen maar ook zeer zeker voor mij. 


Ingrid Aaltink
Speel Leer Doen
LeerstijlCoach